Profesorii înscrişi la acest eveniment organizează în Săptămâna "Să ştii mai multe, să fii mai bun!" (18 - 22 aprilie 2016) în localitatea lor, Job Shadow Day®, stabilind, cu sprijinul Junior Achievement România, parteneriate cu comunitatea de afaceri şi instituţiile locale, pregătind și selectând elevii participanţi şi asociind, în funcţie de preferinţele de carieră ale acestora, locul de muncă pe care îl vor vizita în ziua de shadowing. Pentru ca programul să fie o experiență reușită pentru toți, echipa Junior Achievement România propune un model de organizare pentru toți profesorii înscriși, pe bază de roluri și kit de organizare:

  • Coordonatori pe clasă: profesori sau învățători care urmează activitățile de pregătire a elevilor pentru ziua de shadowing cu clasa/clasele alese;
  • Coordonatori pe școală: doar profesorii de la clasele a XI-a si a XII-a - colaborează cu ceilalți profesori coordonatori ai claselor a XI-a și a XII-a pentru a selecta elevii participanți la program din cadrul școlii, centralizează opțiunile lor de carieră și comunică rezultatele coordonatorului local;
  • Coordonatori locali: doar profesorii de la clasele a XI-a si a XII-a  - încheie parteneriatele cu companii/instituții la nivel local, centralizează listele cu elevi și preferințele lor, conform selecției făcute de coordonatorii pe școală, realizează repartițiile elevi-companii/instituții.